Skip to the content

Představujeme vám 4. ročník soutěže

JA TOP LOGO

 

Studenti v soutěži změří své síly a zdokonalí se v tvorbě grafického designu loga firmy a produkce reklamního videa produktu své firmy.

Vítězové krajských kol a národního kola se mohou těšit na atraktivní ceny od partnerů soutěže.

 

Soutěž JA Top Logo dává studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkce reklamního videa svého produktu. Hlavním cílem soutěže je nejen poskytnout studentům možnost získat zkušenosti a dovednosti v oblasti designu a video produkce, ale také jim představit důležitost těchto prvků při vytváření loga a promo reklamního videa pro svůj produkt.

Soutěž má dvě kola - krajská kola a národní kolo a soutěžní práce hodnotí odborná porota. Vítězové krajských kol automaticky postupují do kola národního, což znamená, že nejlepší práce z každého kraje budou soutěžit na celostátní úrovni.

Novinkou pro školní rok 2023/2024 je Cena veřejnosti, kde porotcem soutěžních prací se stává široká veřejnost. Veřejnost bude mít možnost hlasovat a vybrat si svého favorita z prací, které byly do soutěže přihlášeny.

Hlasování bude probíhat online na https://www.facebook.com/CzechJA

Soutěž je určena všem registrovaným firmám zapojeným do vzdělávacího programu JA Studentská firma ve školním roce 2023/2024. Více informací o možnosti zapojení do vzdělávacího programu naleznete na www.jaczech.org.

Podmínkou účasti je odeslání jednotlivých úkolů s uvedenými technickými parametry do daného termínu. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech a vítězové krajských kol (1. místa) postupují automaticky do kola národního.

Vítězové Ceny veřejnosti do národního kola nepostupují.

 • Zahájení nového ročníku: 2. 10. 2023 
 • Uzávěrka zasílání soutěžních úkolů: 30. 11. 2023 
 • Zveřejnění soutěžních log na webu JA Czech: 6. 12. 2023 
 • Hodnocení krajských kol odbornou porotou bude probíhat: 6. 12. - 5. 1. 2024 
 • Hlasování veřejnosti v kategorii Cena veřejnosti bude probíhat: do 5. 1. 2024
 • Vyhlášení výsledků krajských kol, Ceny veřejnosti a předání cen: postupně dle jednotlivých krajů v průběhu ledna 2024 
 • Zahájení hodnocení národního kola odbornou porotou – 13. 1. - 31. 1. 2024 
 • Vyhlášení výsledků národního kola a předání cen: 6. 2. 2024 Ernst & Young:  Florentinum, budova D, ulice Na Florenci 2116/15, Praha 1 za účasti reklamní agentury McCANN Prague

Co se hodnotí? Grafické zpracování loga, vč. krátkého popisu jeho významu a promo reklamní video produktu - oba úkoly jsou povinné!

Logo nesmí být podobné či stejné s již existujícím logem. Pokud se tak stane, bude firma diskvalifikována.

V případě, že v daném kraji budou do soutěže přihlášeny 5 a méně soutěžních prací, nelze krajské kolo uskutečnit. Organizátor akce tyto práce přiřadí k soutěžícím sousedního kraje.

Tip - Více praktických informací naleznete v JA e-Learningu JA Studentská firma v kapitole Marketing a komunikace.

Termín přihlášení

Své práce studenti mohou přihlásit do soutěže v období 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023.

Forma přihlášení

Přihlášení jednotlivých prací je realizováno pomocí online formuláře. Formulář slouží pro nahrávání jednotlivých úkolů – logo firmy a promo video produktu - oba úkoly je nutné nahrát současně a jsou povinné!

Logo JA Studentské firmy - povinný úkol

 • Logo společnosti je v současné době významnou součástí podoby jakékoliv firmy, a proto je důležité, aby i studenti znali jeho náležitosti
 • Logo by ideálně mělo mít nějaký vztah k předmětu podnikání, ale není to povinností
 • Logo by mělo korespondovat s vizuálním stylem firmy a veškeré podpůrné aktivity (Instagram, Facebookové stránky, web, e-shop a další tištěné i netištěné propagační materiály firmy) by měly toto logo obsahovat a být s ním v souladu
 • Praktické informace a webinář jak vytvořit originální logo naleznete v JA e-learningu v kapitole Marketing a komunikace
 • Logo je dodáno vizuálně - ve velikosti maximálně 500 Kb a ve formátu PNG
 • Soubor s logem bude pojmenován - název JA firmy
 • K logu bude připojen komentář - proč logo vzniklo v této podobě - maximálně 100 slov

Promo video produktu firmy - povinný úkol

 • Video by mělo kreativní formou představit produkt firmy
 • Video je pojato jako REKLAMA na prodej produktu firmy
 • Video bude mít max. délku 30 sekund
 • JA firma uloží video na YouTube a odesílá link s odkazem na video

Logo JA Studentské firmy se do celkového hodnocení započítává z 40%:

 • Kvalita loga (jednoduchost, relevantnost, nezapomenutelnost, nadčasovost, univerzálnost, estetický dojem)
 • Propojení s předmětem podnikání
 • Vysvětlení vzniku loga

Promo video produktu se do celkového hodnocení započítává z 60%:

 • Jasnost obsahu sdělení
 • Propracovanost obsahu video medailonku (vtip, herecké prvky, lokace atd..)
 • Propracovanost formy video medailonku (zpracování, videa, efekty videa, doprovodná grafika atd.)
 • Call to action – zapracovaná výzva k akci (prodeji)

KRAJSKÉ KOLA

První místa krajského kola – Ceny partnera soutěže obdrží 5 členů týmu a pedagog. Výhry budou zaslány na adresu školy, případně budou osobně předány u partnera soutěže daného kraje.

Postup do národního kola - Dva zástupci vítězné firmy se zúčastní národního kola, které proběhne v reklamní agentuře McCANN Prague. Dopoledne bude věnováno odborné části a Job Shadowingu a odpoledne proběhne národní finále soutěže a vyhlášení výsledků.

 1. - 3. místa krajského kola - Ceny partnera soutěže obdrží 5 členů týmu a pedagog. Výhry budou zaslány na adresu školy, případně budou osobně předány u partnera soutěže daného kraje.

Cena veřejnosti – vyhlašuje se 1. místo! Ceny partnera soutěže obdrží 5 členů týmu a pedagog. Výhry budou zaslány na adresu školy, případně budou osobně předány u partnera soutěže daného kraje.

Vítězové Ceny veřejnosti do národního kola nepostupují.

NÁRODNÍ KOLO

1.– 3. místa národního kola - cenu partnera soutěže obdrží 2 přítomní zástupci firmy. Výhry budou předány v den konání finále, které proběhne v Ernst & Young:  Florentinum, budova D, ulice Na Florenci 2116/15, Praha 1 za účasti reklamní agentury McCANN Prague.

Jsme nadšeni, že může i široká veřejnost přispět k rozhodování o vítězi soutěžní kategorie CENA VEŘEJNOSTI.

Následující postup ukáže, jak můžete zvolit a podpořit svého favorita. Hlasovat můžete do 5. 1. 2024!

 1. Navštivte facebookové stránky JA Czech: https://www.facebook.com/CzechJA
 2. Prohlédněte si soutěžní práce – logo a video: Podrobnější informace o jednotlivých týmech naleznete na webu JA Czech - záložka SOUTĚŽNÍ PRÁCE 2023/24
 3. Vyberte svého favorita: Vyberte si studentskou firmu jejíž práci – logo i video považujete za nejlepší. Můžete vybírat podle designu, originality nebo kreativity log a video reklam produktů firem.
 4. U nejlepší vybrané práce klikněte na tlačítko “To se mi líbí“: Ujistěte se, že jste potvrdili svůj výběr.
 5. Sdílejte svůj hlas: Máte možnost sdílet svůj hlas na sociálních sítích a povzbudit ostatní kolegy, žáky, rodiče apod., aby se také zapojili do hlasování.
 6. Vyhlašování vítěze: Vítězem se stává jedna firma s největším počtem “lajků“ v daném kraji. Výsledky hlasování budou zveřejněny po skončení hlasovacího období tj. v průběhu celého ledna 2024 a to postupně po jednotlivých krajích. Sledujte oficiální kanály soutěže - web a sociální sítě JA Czech.

Děkujeme za Vaši účast a podporu studentských firem zapojených do soutěže JA Top Logo.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2023/24 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2022/23 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2021/22 naleznete ZDE.

Seznam přihlášených prací Top Logo 2020/21 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2023/24 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2022/23 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2021/22 naleznete ZDE.

Výsledky krajských kol a národního kola soutěže Top Logo 2020/21 naleznete ZDE.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!