Skip to the content

Co přináší JA Czech?

Sipky

Mladým lidem?

 • Příležitosti pro získávání a rozvoj dovedností nezbytných pro úspěšný start do reálného života a na trh práce.
 • Impulsy pro další vzdělávání a prohlubování ekonomických znalostí.
 • Šanci setkávat se s úspěšnými zástupci firemní sféry a čerpat z jejich zkušeností.
 • Možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky.
 • Příležitost k dosažení úspěchu v soutěžích a projektech.

Učitelům?

 • Nové znalosti a dovednosti v oblasti tvořivé práce s žáky či studenty.
 • Nové způsoby výuky metodami "učení formou činností".
 • Příležitosti k navazování a využívání partnerství se zástupci podnikatelské a firemní sféry.
 • Možnost sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy z ČR i zahraničí.
 • Šanci obohatit výuku a aktivizovat žáky či studenty pomocí praktických programů a celostátních soutěží.

Dobrovolným konzultantům?

 • Kontakt s inspirativním a kreativním prostředím mladé generace.
 • Jedinečnou možnost podílet se na vzdělávání nastupujících generací a pomáhat tak aktivně českému školství.
 • Povědomí o smýšlení a chování svých budoucích klientů.
 • Příležitost vychovávat a přímo si vybírat budoucí zaměstnance své firmy.
 • Možnost budovat a šířit povědomí o své firmě.
 • Šanci rozvíjet své prezentační a školící schopnosti.

Firmám?

 • Pozitivní image firmy a zvýšené povědomí veřejnosti.
 • Nové možnosti pro zaměstnance - rozšiřování jejich vědomostí, rozvoj jejich prezentačních a školícich dovedností, motivaci.
 • Prostředí pro publicitu a kvalitní styk s veřejností.
 • Uspokojení ze sdílení vlastních ekonomických zkušeností s nastupujícími generacemi.
 • Příležitost napomoci k rozvoji prosperity České republiky předáváním znalostí a zkušeností budoucím vůdčím osobnostem v obchodním světě.

Společnosti?

 • Aktivní mládež se zodpovědným přístupem k vlastní budoucnosti.
 • Absolventy vybavené dovednostmi nezbytnými pro úspěšný vstup na trh práce.
 • Šíření etického přístupu k podnikání.
 • Propojování akademické sféry s firemní komunitou.
 • Možnosti pro sociálně zodpovědné podnikání.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!